Nerezové systémy

Oválné komínové vložky

Oválná nerezová komínová vložka je určená pro odvod spalin z topných zařízení na plyn, topný olej nebo tuhá paliva, jako je uhlí, nebo dřevo. Je ideální pro vložkování starých nevyhovujících komínu s maximálním využitím stávajícího průduchu. Při použití této oválné vložky odpadá potřeba frézovaní komínú a tím ke značné úspoře při rekonstrukci komína, částka za vyfrézování komínu se pohybuje kolem 1000 Kč za bm, Další nevýhodu frézování je poměrně velká prašnost v domě a pokud komín není v dobrém stavu co se týka statiky, může se stát že se vlivem frézování v některých částech rozpadne. Široká nabídka rozměrů zaručuje co největší využití průduchu. Při objednavání je potřeba upřesnit na jaké straně mají být odbočky, dvířka, odvod kondenzátu atd. Je možné je umístít na úžší i širší stranu. Tyto díly se vyrábí na zakázku, proto je možno vyrobit i zcela atypický díl dle vaší potřeby

Oválné vložky  jsou vyrobené z nejkvalitnějších materiálů, tak aby je bylo možno použít na jakýkoliv druh paliva, jsou odolné vůči destruktivnímu působení kondenzátu, kyselin (chemických látek), které jsou hlavní příčinou nízke životnosti běžných komínových vložek. Tyto oválné komínové vložky jsou samozřejmě také odolné vůči vyhoření sazí v komíně.
Celý systém je složen z trubek a tvarovek vyrobených z ušlechtilé nerezové oceli, které mají na jedné straně hrdlo a na druhé jsou přizpůsobené tak aby těsně zapadli do sebe. Při vložkování je dobríé jednotlivé díly navzájem spojit nerezovým nýtem.
Důležité upozornění pro zákazníky :
Nerezové vložky všeobecně se můžou čistit pouze nerezovým kartáčem, nebo vyrobeným z plastu, nikdy se nesmí používat klasická ocelová štětka, tím by se výrazně snížila životnost celého vyvložkovaného komínu. Při čištění komíníkem je potřebné ho na toto upozornit


Pro výběr jednotlivých rozměrů  v tloušťce  0,8 mm přejděte zde
Pro výběr jednotlivých rozměrů  v tloušťce  1,0 mm přejděte zde

Copyright © 2018 Nerezové komínové systémy. Powered by Zen Cart